MUZIKOTERAPIA

Hĺbková bunková muzikoterapia

Gabriela Kubáňová - Mikulášová

MUZIKOTERAPEUT

Liečivé spojenie zvuku a vibrácie v liečivých frekvenciách zvukovo-vibračných rezonančných ladičiek. Jedinečná metóda, ktorá, spojením týchto dvoch elementov, priaznivo pôsobí na ľudské zdravie, psychickú pohodu, zharmonizuje telo, myseľ a dušu. Zároveň je to liečba a sprievodná liečba pri rôznych ochoreniach, ktorá má blahodárny účinok počas priebehu fyzického a psychického ochorenia s pozitívnym výsledkom. Dôkazom toho je stále pribúdajúce množstvo záujemcov o tento druh terapie.

O terapii...

Ľudské telo je hudobný nástroj, zvuk, frekvencia a je to prirodzené pre všetko živé okolo nás.

Pre ľudí je veľmi dôležité mať vo svojom vnútri vytvorené harmonické prostredie, ktoré vytvára súlad na úrovni tela, mysle aj duše. Tieto úrovne sa navzájom ovplyvňujú a tak tvoria harmonickú jednotu. Je dôležité počúvať svoje telo, stíšiť svoju myseľ a vnímať svoje srdce.

Stále pribúda viac ľudí, ktorí sa vracajú k prírode, k vedomému prebúdzaniu, k prírodnej liečbe, k prírodným terapiám a k alternatívnej liečbe.

Alternatívna medicína je súčasťou ľudstva od počiatku. Každá kultúra je "vlastníkom" svojho osvedčeného liečebného systému, ktorý má spoločný fakt, že všetko so všetkým v našom tele súvisí. Úroveň fyzická v súlade s úrovňou mysle a duše tvoria neoddeliteľný celok. Každým ochorením vzniká narušenie toku energie, ktorú je nutné zharmonizovať.

Jednou z metód je aj liečba zvukom.

Zvuk vzniká ako pohyb častíc vo vzduchu, ktorého výsledkom je kmitanie pevných telies. Kmity, ktoré vytvoria zvuk, predstavujú energiu, ktorá je prítomná všade okolo nás, v nás a v celom vesmíre.

Pri terapiách sa využíva liečivá sila zvuku, na ktorej princípe je aj muzikoterapia.

Muzikoterapia môže byť pasívna, aktívna, alebo bunková.

Pasívna muzikoterapia je formou počúvania zvuku - hudby, zvukov prírody a zvukov lahodiacim uchu, mysle a duše.

Aktívna muzikoterapia je forma aktívnej interpretácie hry na hudobný nástroj, spev a rôzne druhy umenia, kde je využívaný zvuk, ako výsledok aktivít v dielach a v iných celkoch.

Bunková muzikterapia je pôsobenie zvuku liečivých frekvencií a jeho vybrácií na bunky živého organizmu, ktorá dokáže posilniť zdravie, v niektorých prípadoch vedie k vyliečeniu, pomôže sa stať odolným voči chorobám, zharmonizuje telo, myseľ a dušu.

Hĺbková bunková muzikoterapia je terapia pomocou vibračných ladičiek liečivých frekvencií, ktorá je založená na poznaní, že každý orgán, bunka, tkanivo, atóm a častica ľudského tela sústavne vysiela vlny na úrovni duchovnej, myšlienkovej, emociálnej a fyzickej, ktoré majú rôznu frekvenciu. Cieľom hĺbkovej bunkovej muzikoterapie je odstrániť "rozladenie" organizmu a naladiť ho na správnu frekvenciu a tým napomáhať pri liečbe chorôb, alebo celkovo choroby liečiť. Liečivá frekvencia ladičiek uvoľňuje napätie v tele, nahromadené negatívne emócie a stagnovanú energiu v organizme. Zároveň uvoľňuje do tela endorfíny a nalaďuje organizmus na proces liečenia a samoregenerácie.

Hĺbková bunková muzikoterapia je založená na používaní a aplikácii terapeutických ladičiek vo vzácnych liečivých frekvenciách.

Terapeutické ladičky sú kovové vidlice zo špeciálneho hliníkového materiálu, ktoré sa rozkmitajú úderom o gumený alebo iný podobný materiál, tiež cinknutím o seba a vydávajú príjemné chvenie, ktoré je počuteľné vo zvuku, ktorý je pri každej ladičke v inej liečivej frekvencii, podľa toho, koľko ladička obsahuje hertzov (Hz). Hertz je odvodená jednotka frekvencie.

Liečivá je nie len vibrácia ladičiek, ale aj zvuk, ktorý ladička svojou aktiváciou vydáva. Každá ladička má presne stanovený kmitočet - frekvenciu a od tejto skutočnosti sa odvíjajú terapeutické vlastnosti jednotlivých ladičiek. Vzhľadom k ich veľkej vibračnej sile je možné nahradiť akupunktúrne ihly v akupunktúre, alebo ruky maséra v akupresúre, alebo v jej podobných masážnych terapiách. V tomto prípade ide o fonorézu.

Vibrácie a frekvencie ladičiek pôsobia na náš organizmus harmonicky.

Používanie zvukových ladičiek sa dá kombinovať s rôznymi terapiami, masážami, s pasívnou aj aktívnou muzikoterapiou, v arteterapii, kedy zvyšuje ich pozitívny terapeutický účinok.

Dôležitým faktom tejto terapie je harmonizácia a dolaďovanie čakier, aury, meridiánov.

HĹbková bunková muzikoterapia je vysoko účinná aj pre ľudí so psychickými problémami, s rôznymi závislostiami a fóbiami, pomáha pri odstraňovaní, alebo úplne odstraňuje fyzické blokády a bolesti.

Je vhodná pre všetky vekové kategórie.

Zvuky prírody, príjemná hudba, spev vtákov, šum mora a množstvo iných prirodzených, ktoré nám nám náš svet ponúka pôsobia na nás upokojujúco, liečivo. Je však okolo nás množstvo zvukov, ktoré sú pre živé organizmy škodlivé ( infrazvuky s frekvenciou nižšou ako 16 Hz ), ktoré nás vedú k chaosu, k nepohode a postupom času k ochoreniam psychickým, aj fyzickým. Medzi škodlivé zvuky patria technické zdroje vo forme hlučných strojov, prírodné zdroje ako zemetrasenie, búrka, víchrica a podobne. Vtedy je nutné naše fyzické aj psychické telo vyladiť na náš základný tón, s ktorým sme prišli na svet.

Skupinové terapie / arteterapeutické podujatia: https://lamusica.wbl.sk

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú výlučne v našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJECT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto údajov v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane.