HĹBKOVÁ BUNKOVÁ MUZIKOTERAPIA

Hĺbková bunková muzikoterapia

Gabriela Kubáňová - Mikulášová

MUZIKOTERAPEUT

Liečivé spojenie zvuku a vibrácie v liečivých frekvenciách zvukovo-vibračných rezonančných ladičiek. Jedinečná metóda, ktorá, spojením týchto dvoch elementov, priaznivo pôsobí na ľudské zdravie, psychickú pohodu, zharmonizuje telo, myseľ a dušu. Zároveň je to liečba a sprievodná liečba pri rôznych ochoreniach, ktorá má blahodárny účinok počas priebehu fyzického a psychického ochorenia s pozitívnym výsledkom. Dôkazom toho je stále pribúdajúce množstvo záujemcov o tento druh terapie.

O terapii...

Ľudské telo je hudobný nástroj, zvuk, frekvencia a je to prirodzené pre všetko živé okolo nás.

Pre ľudí je veľmi dôležité mať vo svojom vnútri vytvorené harmonické prostredie, ktoré vytvára súlad na úrovni tela, mysle aj duše. Tieto úrovne sa navzájom ovplyvňujú a tak tvoria harmonickú jednotu. Je dôležité počúvať svoje telo, stíšiť svoju myseľ a vnímať svoje srdce.

Stále pribúda viac ľudí, ktorí sa vracajú k prírode, k vedomému prebúdzaniu, k prírodnej liečbe, k prírodným terapiám a k alternatívnej liečbe.

Alternatívna medicína je súčasťou ľudstva od počiatku. Každá kultúra je "vlastníkom" svojho osvedčeného liečebného systému, ktorý má spoločný fakt, že všetko so všetkým v našom tele súvisí. Úroveň fyzická v súlade s úrovňou mysle a duše tvoria neoddeliteľný celok. Každým ochorením vzniká narušenie toku energie, ktorú je nutné zharmonizovať.

Jednou z metód je aj liečba zvukom.

Zvuk vzniká ako pohyb častíc vo vzduchu, ktorého výsledkom je kmitanie pevných telies. Kmity, ktoré vytvoria zvuk, predstavujú energiu, ktorá je prítomná všade okolo nás, v nás a v celom vesmíre.

Pri terapiách sa využíva liečivá sila zvuku, na ktorej princípe je aj muzikoterapia.

Muzikoterapia môže byť pasívna, aktívna, alebo bunková.

Pasívna muzikoterapia je formou počúvania zvuku - hudby, zvukov prírody a zvukov lahodiacim uchu, mysle a duše.

Aktívna muzikoterapia je forma aktívnej interpretácie hry na hudobný nástroj, spev a rôzne druhy umenia, kde je využívaný zvuk, ako výsledok aktivít v dielach a v iných celkoch.

Bunková muzikterapia je pôsobenie zvuku liečivých frekvencií a jeho vybrácií na bunky živého organizmu, ktorá dokáže posilniť zdravie, v niektorých prípadoch vedie k vyliečeniu, pomôže sa stať odolným voči chorobám, zharmonizuje telo, myseľ a dušu.

Hĺbková bunková muzikoterapia je terapia pomocou vibračných ladičiek liečivých frekvencií, ktorá je založená na poznaní, že každý orgán, bunka, tkanivo, atóm a častica ľudského tela sústavne vysiela vlny na úrovni duchovnej, myšlienkovej, emociálnej a fyzickej, ktoré majú rôznu frekvenciu. Cieľom hĺbkovej bunkovej muzikoterapie je odstrániť "rozladenie" organizmu a naladiť ho na správnu frekvenciu a tým napomáhať pri liečbe chorôb, alebo celkovo choroby liečiť. Liečivá frekvencia ladičiek uvoľňuje napätie v tele, nahromadené negatívne emócie a stagnovanú energiu v organizme. Zároveň uvoľňuje do tela endorfíny a nalaďuje organizmus na proces liečenia a samoregenerácie.

Hĺbková bunková muzikoterapia je založená na používaní a aplikácii terapeutických ladičiek vo vzácnych liečivých frekvenciách.

Terapeutické ladičky sú kovové vidlice zo špeciálneho hliníkového materiálu, ktoré sa rozkmitajú úderom o gumený alebo iný podobný materiál, tiež cinknutím o seba a vydávajú príjemné chvenie, ktoré je počuteľné vo zvuku, ktorý je pri každej ladičke v inej liečivej frekvencii, podľa toho, koľko ladička obsahuje hertzov (Hz). Hertz je odvodená jednotka frekvencie.

Liečivá je nie len vibrácia ladičiek, ale aj zvuk, ktorý ladička svojou aktiváciou vydáva. Každá ladička má presne stanovený kmitočet - frekvenciu a od tejto skutočnosti sa odvíjajú terapeutické vlastnosti jednotlivých ladičiek. Vzhľadom k ich veľkej vibračnej sile je možné nahradiť akupunktúrne ihly v akupunktúre, alebo ruky maséra v akupresúre, alebo v jej podobných masážnych terapiách. V tomto prípade ide o fonorézu.

Vibrácie a frekvencie ladičiek pôsobia na náš organizmus harmonicky.

Používanie zvukových ladičiek sa dá kombinovať s rôznymi terapiami, masážami, s pasívnou aj aktívnou muzikoterapiou, v arteterapii, kedy zvyšuje ich pozitívny terapeutický účinok.

Dôležitým faktom tejto terapie je harmonizácia a dolaďovanie čakier, aury, meridiánov.

HĹbková bunková muzikoterapia je vysoko účinná aj pre ľudí so psychickými problémami, s rôznymi závislostiami a fóbiami, pomáha pri odstraňovaní, alebo úplne odstraňuje fyzické blokády a bolesti.

Je vhodná pre všetky vekové kategórie.

Autorkou tejto metódy je Dr. Barbara Romanowska - naturoterapeut, muzikoterapeut 

www.akademiadzwieku.com

Zvuky prírody, príjemná hudba, spev vtákov, šum mora a množstvo iných prirodzených, ktoré nám nám náš svet ponúka pôsobia na nás upokojujúco, liečivo. Je však okolo nás množstvo zvukov, ktoré sú pre živé organizmy škodlivé ( infrazvuky s frekvenciou nižšou ako 16 Hz ), ktoré nás vedú k chaosu, k nepohode a postupom času k ochoreniam psychickým, aj fyzickým. Medzi škodlivé zvuky patria technické zdroje vo forme hlučných strojov, prírodné zdroje ako zemetrasenie, búrka, víchrica a podobne. Vtedy je nutné naše fyzické aj psychické telo vyladiť na náš základný tón, s ktorým sme prišli na svet.

JAR 2018

NEDEĽA 25.3.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

MANDALA OČISTY - výtvarno relaxačné chvíľky s lektorkou výtvarno - kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • zo série tématických výtvarno - kreatívnych podujatí JARNÉ FANTÁZIE 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 • tvorba mandaly v duchu očisty od negatívnych energií

 • na špeciálny štruktúrovaný papier A3 perokresbou na atramentový podklad v kombinácii s kresbou & maľbou akvarelovými pastelkami a bodkovacou metódou metalickými farbami

 • prednáška k téme

 • interaktívna muzikoterapia ZVUKOVÁ OČISTA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou zvukovo - vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • 210 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 14,00 eur


Nedeľa 15.4.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

MANDALA PRIANÍ - výtvarno relaxačné chvíľky s lektorkou výtvarno - kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • zo série tématických výtvarno - kreatívnych podujatí JARNÉ FANTÁZIE 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 • tvorba mandaly v duchu vloženia svojich prianí do mandaly

 • na plátno na ráme 18 x 20 s využitím metalických a fosforových kontúr s hlavným zdobením s tekutými perlami

 • prednáška k téme

 • interaktívna muzikoterapia ZVUKOVÁ HARMONIZÁCIA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou zvukovo - vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • 240 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 14,00 eur   


Streda 23.5.2018 od 16.30 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

MANDALA NOVÝCH ZAČIATKOV - výtvarno relaxačné chvíľky s lektorkou výtvarno - kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • zo série tématických výtvarno - kreatívnych podujatí JARNÉ FANTÁZIE 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 • tvorba mandaly v duchu pozitívnych eneregií a prianí vložených do mandaly

 • na čierny kartón - papier A3 perokresbou bielym perom, maľbou metalickými farbami a bodkovacou metódou

 • prednáška k téme

 • interaktívna muzikoterapia ZVUKOVÁ SOLFEGGIO s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou zvukovo - vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • 210 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 14,00 eur