O terapeutke...

Gabriela Kubáňová - Mikulášová

Umelec, hudobník, interprét a autor od útleho detstva, ktorá má za sebou množstvo vystúpení na rôznych umeleckých pódiách nie len na Slovensku, ako sólo spevák, člen speváckych zborov, orchestrov, speváckych a iných hudobných zoskupení.

Absolvent kurzu hĺbkovej bunkovej muzikoterapie v organizácii spoločnosti DAMARA s vynikajúcou lektorkou Ing. Zuzanou Dlhopolcovou v marci 2017.

Zakladateľ a riaditeľ umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia ( 2010 ), prievidzského umeleckého zoskupenia PRIWIDYA PROJECT ( 2012 ), umeleckého klubu PRIWIDYA Club v Prievidzi v 2013 ), Symfony Priwidya - speváckeho zoskupenia z Prievidze ( 2014 ), Spevácko - inštrumentálneho zoskupenia umelcov Slovenska - LaMusica Slovakia ( 2010 ), Tradičného umelecko - multižánrového festivalu PRIWIDYA Fest ( 2011 ), autorka rôznych projektov v oblasti umenia, zábavy a arteterapie.

Účinkom zvuku a hudby v duchu arteterapie sa aktívne začala zaoberať v roku 2012 formou pasívnej muzikoterapie, kedy túto formu aplikovala a stále aplikuje počas výtvarno - kreatívnych kurzov a na rôznych umelecko - multižánrových podujatiach v autorskej relaxačnej hudbe Henricha Pilcha a Juraja Mikuláša z Prievidze. Pri rôznych spojeniach vlastného spevu v sólo prednese a vo viac-hlase, v recitácii v spojitosti s hudbou a v iných projektoch s účinkom spojeným v arteterapii, čomu predchádzala aktívna muzikoterapia, kedy počas svojej dlhoročnej umeleckej kariéry ( od roku 1978 ) ako speváčky a umelkyne slova pozorovala priaznivý vplyv muzikoterapie na svoj vlastné vnútro a svoj zdravotný stav.  

Prehlásenie v zmysle Smernice EU a novej právnej úpravy GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Týmto prehlasujeme, že prihlásení účastníci na naše pripravované podujatia, ktorí poskytnú svoje meno, priezvisko, mailový kontakt a telefonický kontakt sú vo výlučne našej evidencii prihlásených účastníkov na konkrétne podujatie umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & prievidzského umeleckého projektu PRIWIDYA PROJEKT , ktoré eviduje Gabriela Mikulášová, ako správca týchto evidencií v písomnej a internej elektronickej forme, ktorá sa za žiadnych okolností a v žiadnom prípade neposkytne tretej strane. Taktiež dávame na vedomie, že máme právo zverejniť fotografie a video - záznamy z podujatia, keďže podujatia organizované Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT sú verejnými podujatiami. Fotografie a video - záznamy sú používané výlučne k propagácii podujatí a k tlačovým správam z podujatí organizovanými Gabrielou Mikulášovou & umeleckou agentúrou Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia a prievidzským umeleckým projektom PRIWIDYA PROJECT. Účastníci podujatia majú právo nesúhlasiť s vizuálnym zverejnením ich osoby a diela, ktoré však musia oznámiť vopred písomnou formou - prehlásením, môže byť aj mailovou formou na mailovú adresu: mikulasova.gabriela@gmail.com