O terapeutke...

Gabriela Kubáňová - Mikulášová

Umelec, hudobník, interprét a autor od útleho detstva, ktorá má za sebou množstvo vystúpení na rôznych umeleckých pódiách nie len na Slovensku, ako sólo spevák, člen speváckych zborov, orchestrov, speváckych a iných hudobných zoskupení.

Absolvent kurzu hĺbkovej bunkovej muzikoterapie v organizácii spoločnosti DAMARA s vynikajúcou lektorkou Ing. Zuzanou Dlhopolcovou v marci 2017.

Zakladateľ a riaditeľ umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia ( 2010 ), prievidzského umeleckého zoskupenia PRIWIDYA PROJECT ( 2012 ), umeleckého klubu PRIWIDYA Club v Prievidzi v 2013 ), Symfony Priwidya - speváckeho zoskupenia z Prievidze ( 2014 ), Spevácko - inštrumentálneho zoskupenia umelcov Slovenska - LaMusica Slovakia ( 2010 ), Tradičného umelecko - multižánrového festivalu PRIWIDYA Fest ( 2011 ), autorka rôznych projektov v oblasti umenia, zábavy a arteterapie.

Účinkom zvuku a hudby v duchu arteterapie sa aktívne začala zaoberať v roku 2012 formou pasívnej muzikoterapie, kedy túto formu aplikovala a stále aplikuje počas výtvarno - kreatívnych kurzov a na rôznych umelecko - multižánrových podujatiach v autorskej relaxačnej hudbe Henricha Pilcha a Juraja Mikuláša z Prievidze. Pri rôznych spojeniach vlastného spevu v sólo prednese a vo viac-hlase, v recitácii v spojitosti s hudbou a v iných projektoch s účinkom spojeným v arteterapii, čomu predchádzala aktívna muzikoterapia, kedy počas svojej dlhoročnej umeleckej kariéry ( od roku 1978 ) ako speváčky a umelkyne slova pozorovala priaznivý vplyv muzikoterapie na svoj vlastné vnútro a svoj zdravotný stav.